Welkom

“Gelukkig en gezond zijn”.
Dat wil toch ieder weldenkend mens.

Het heel bewust beleven van “Gelukkig en gezond zijn”, is helaas niet voor iedereen weg gelegd. En wat het precies inhoud is voor ieder persoon ook weer heel verschillend.
Dat het verschillend is, is afhankelijk van het niveau van de persoon (I.Q., E.Q. en S.Q.). De kwaliteiteisen om gelukkig en gezond te zijn verschillen per persoon, door beïnvloeding van de geboorteplaats, de eventuele religie, de intelligentie en de directe omgeving. De intelligentie, de emotionele intelligentie en de spirituele intelligentie bepalen samen de kwaliteitseisen van de persoon.

Bij de geboorte staat de kwaliteit van intelligentie bij baby’s voor 99% vast. Maar de emotionele -, en spirituele intelligentie is grotendeels afhankelijk van de toekomstige levenservaringen van deze baby. Of deze mens heel bewust gelukkig en gezond zal zijn, wordt bepaald door de manier waarop hij of zij de ervaringen tijdens het leven interpreteert. Het interpreteren gaat via een hoeveelheid schakeltjes van referentiekaders. Het zijn zowel de referenties van dit leven als van vorige levens.

De I.Q. van de mens is een vast gegeven, maar de E.Q. en de S.Q. is te bewerken. Via ervaringen en de daaruit voortvloeiende kans op inzichten kan de mens groeien naar “Gelukkig en gezond zijn”. Vanuit een diepe overtuiging heb ik ervaren dat het mijn taak is uw E.Q. en S.Q. te activeren en te stimuleren via cursussen en consulten. Dit bovenstaande is tegelijk een uitleg waarom ik mij “Leraar Spiritualiteit” noem.

Hopelijk kan het lezen van deze website bijdragen aan uw ontwikkeling om een gelukkiger, gezonder en bewuster mens te worden.

Voorheen, (en soms nog), heeft de drang, om uit te leggen hoe het leven in elkaar zou kunnen steken, ellenlange gesprekken, oeverloze discussies, veel botsingen en weerstanden opgeleverd. Maar “Wijsheid komt met de jaren”. Ik werk nu via deze website en met verschillende cursussen, maar blijft natuurlijk ook mensen behandelen, zowel thuis als op locatie.

De combinatie van website, cursussen en consulten werkt heel prettig.
Vol verwachting kijk ik nu uit naar uw ontdekkingen en inzichten.
Ik wens u veel wijsheid en leesplezier.

Ave.

Copyright © 2015 Kees Rovers